Další informace

Právní předpisy zaměřené na stavebnictví:
Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Vyhláška č.137/1998 - o obecných technických požadavcích na výstavbu
Ministerstvo pro místní rozvoj - přehled platných právních předpisů
Ministerstvo pro místní rozvoj - územní plánování a stavební řád
Formuláře stavebního úřadu - Polička

Spolupracující firmy:
Geodezie-Polička - zajištění geodetických prací (geometrické plány, vytyčování hranic pozemků či staveb, mapové podklady)
BÁČA, Polička s.r.o. - stavební a obchodní společnost - realizace střech, staveb, rekonstrukcí památkových objektů, stavebniny

Další:
Zeměměřictví a katastr - Katastrální úřady, nahlížení do katastru
Stavebníserver.cz
i-stavba.cz