Nabídka služeb

 1. ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE pro:
  • územní řízení
  • ohlášení stavby
  • stavební povolení
  • provedení stavby
  • dokumentace stávajícího stavu
  • dokumentace skutečného provedení

 2. ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACE:
  • zajištění průkazu ENB (energetická náročnost budov)
  • radonový průzkum
  • projekt ČOV (čistička odpadních vod)
  • zajištění geodetických prací (geometrické plány, vytyčování hranic pozemků či staveb, mapové podklady) www.geodezie-policka.cz

 3. ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH SLUŽEB:
  • autorský dozor při provádění stavby
  • odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím pro stavby prováděné svépomocí podle § 160, odst. 3, zákona č.183/2006 Sb.
  • zastoupení klienta při jednání s úřady
  • konzultační a poradenská činnost 4. Pro další informace neváhejte použít kontaktní formulář (viz. Kontakty).